GIÁO DỤC SỐ STEMSCHOOL

Nền tảng giáo dục số cho giáo viên và học sinh giảng dạy bài giảng điện tử trên lớp, giao bài về nhà và học tương tác online.

Phần Mềm StemSchool

cropped-STEM-SCHOOL-2T.png

Phiên bản 2.3

Hướng Dẫn StemSchool

cropped-STEM-SCHOOL-2T.png

Danh sách các bài hướng dẫn cài đặt – Hỗ trợ kỹ thuật 0983632112

Scroll to Top