Hướng dẫn cài đặt phần mềm StemSchool Phiên Bản mới nhất 1.2.1 – Auto update

Bước 1: Tải phần mềm : Click vào đây để tải

Bước 2: Chạy file vừa tải xuống

Bước 3: Chạy phần mềm:

Bước 4: Đăng nhập phần mềm:

 

Bước 5: Sau khi bấm tải file bài giảng sẽ mở được bài giảng trên máy, những lần vào dạy học sau đó có thể bấm dạy offline không cần đăng nhập để dạy các bài đã tải xuống.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top